Trouble loading monolith echo

Problem z ładowaniem echa monolitu.
Ekran zawiesza się na wczytywanie lokacji echa. Nie można wczytać lokacji, trzeba restartować grę — i tak w koło.

TRANSLATE:
Trouble loading monolith echo.
The screen freezes while loading the echo location. You can’t load the location, you have to restart the game - and so on.

3 Likes

I have the same issue with loading screens, i have to force close the game and try doing another echo for it to fix. However this loading screen error still happens every 5 or so echos causing me to force quit constantly.

1 Like

Are there any ideas on how to fix the problem.
This is irritating when every 10 echoes you have to restart the game and look for echoes that are loading.

1 Like