My Account
× My Account Forum Buy Now

Last Epoch Forums

Polish Fans Discord

Witam, stworzyłem discorda dla polskich fanów gry, jeśli ktoś chciałby dołączyć to zapraszam :slight_smile:
https://discord.gg/42qwhw

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.